La investigació ens fa més forts

Busquem solucions a la pandèmia de la COVID-19 i als reptes de futur que ens planteja el coronavirus, amb la nostra millor eina: la ciència